Zambia 2014

In juli 2014 is er een jeugdgroep vertrokken naar Zambia. Het doel was om twee lerarenhuizen te bouwen voor opgeleide leraren. Deze waren er beide nog niet en World Servants Hoogeveen heeft hierbij een handje geholpen. Deelnemers zijn nog steeds positief beïnvloed door alle gebeurtenissen die in Zambia plaatsvonden."Ik let veel meer op wat ik gebruik, ik gooi minder weg en ik doe zuiniger met al mijn spullen nu ik gezien heb dat er mensen in de wereld zijn die het moeten doen met zo weinig"


"Wat weet ik nog van Zambia? Het was er warm! Warm door de zon en warm in m'n hart!"


"Het is drie weken bouwen, maar ook drie weken lachen, dansen, juichen. Mensen hebben bijna niets, maar zijn gelukkig met hetgeen wat God ze gegeven heeft."